Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken 2022-2027 vastgesteld

Op 1 juli 2022 stelde de Vlaamse Regering het bekkenspecifieke deel Dijle-Zennebekken 2022-2027 vast, als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas.

Het bekkenspecifieke deel werd samen met de bekkenoverlegstructuren van het Dijle-Zennebekken opgemaakt. Je vindt er meer info over de toestand van het watersysteem in het bekken. Het hoofdstuk 'Visie en acties' toont de speerpunt- en aandachtsgebieden voor het Dijle-Zennebekken, beschrijft de doelen voor de verschillende waterlopen in het bekken en somt de acties op waarmee we die doelen willen bereiken. Via de verschillende integrale projecten in het bekken werken we hier met alle partners samen aan!

Raadpleeg het bekkenspecifieke deel

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.