Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2024 - Na 70 jaar ziet de Dijle weer het daglicht op de Hertogensite in Leuven

De Hertogensite, de voormalige ziekenhuissite in hartje Leuven wordt momenteel omgevormd tot een nieuw stadskwartier. De Dijle lag 70 jaar verstopt onder de site. Net als op veel andere plaatsen werd de Dijle er overwelfd omwille van de slechte waterkwaliteit. De stadsvernieuwing biedt mogelijkheden om de Dijle terug open te leggen en te integreren in de omgeving. Het openleggen van waterlopen stimuleert de biodiversiteit in en rond het water, gaat hitte-eilanden tegen en zorgt voor een verhoogde beleving en aantrekkelijkheid van de stad.

In Leuven wordt al langer ingezet op het opnieuw zichtbaar maken en opwaarderen van de waterlopen in de stad. Aan het Sluispark, het Klaverpark en het Redingenhof bracht de VMM al stukken Dijle opnieuw aan de oppervlakte. De openlegging op de Hertogensite is met 300 meter wel het omvangrijkst.

De opengelegde rivier vormt de basis voor een blauwgroene as door de site. Er komt een glooiende oever die een langgerekt toegankelijk park zal vormen. Ook het bestaande Dijlepad, dat door de stad loopt, wordt vervolledigd. Daardoor kunnen wandelaars en fietsers langs het water van het Groot Begijnhof naar het Klein Begijnhof.

Het openleggen van het 300 meter lange traject gebeurt in drie fasen, telkens in functie van de werken aan de omliggende gebouwen. De eerste fase is zopas van start gegaan. In 2024 volgt het tweede deel en in 2025 het laatste deel. De investering gebeurt door de VMM en de projectontwikkelaar Resiterra.

dec. 2023

Werken aan Hertogensite Leuven, (c) Tom De Bie

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.