Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dijle-Zennedag, 22 november 2019

Dijle-Zennedag 2019

Voor de tweede Dijle-Zennedag zijn we te gast in Mechelen. Het bekkensecretariaat van het Dijle-Zennebekken, ORIOM, het Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos, de stad Mechelen en De Vlaamse Waterweg kijken uit naar uw komst!

DIJLE EN ZENNE IN BEWEGING

> Projecten en gebiedsvisie

U krijgt een inleiding over het integraal waterbeleid in het Dijle-Zennebekken. Vervolgens geven we toelichting bij het traject voor de opmaak van de gebiedsvisie voor de riviervalleien van Dijle en Zenne en bij het charter voor de interbestuurlijke samenwerking voor de open ruimte in het Mechels Rivierenland.

> Inspiratiesessies

We voorzien drie informatiesessies waarop binnen- en buitenlandse experten en ervaringsdeskundigen hun onderzoek en projecten toelichten: (1) durven kiezen voor open ruimte, (2) water als hefboom voor het landschap, (3) natuur tot in de kern.

> Samen voor de open ruimte

Alle partners van het strategisch project ORIOM zetten hun engagement voor meer en een betere open ruimte kracht bij en ondertekenen het charter voor de interbestuurlijke samenwerking voor de open ruimte in het Mechels Rivierenland. Hiermee engageren ze zich om samen en in overleg te ijveren voor een aaneengesloten, veerkrachtig, beleefbaar en multifunctioneel open ruimtegebied in en om Mechelen, met de valleien van Dijle, Zenne, Rupel, Nete, Barebeek en Vrouwvliet als groenblauwe dragers.

> Maak kennis met realisaties en plannen op het terrein

In de namiddag laten we u graag kennismaken met de plannen en realisaties op het terrein. U kan kiezen uit drie excursies. Alle drie zetten ze de Dijle vanuit een ander perspectief in de kijker.

 • een wandeling met boottocht door de Mechelse Binnenstad
 • een fietstocht langs het Sigmaproject Dijlemonding
 • een fiets- en wandeltocht naar de Beneden-Dijlevallei.

> Infomarkt

Tijdens de pauzes kan u de markt met infostanden van de verschillende partners en projecten bekijken. De dag sluit af met een receptie en netwerkmoment in het cultuurcentrum.

 

wanneer: vrijdag 22 november 2019, vanaf 9u00

waar: Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen

Inschrijvingsknop

Dijle-Zennedag, 22 november 2019, overzicht

PROGRAMMA

9u00                   Onthaal met koffie & versnaperingen + infomarkt
9u30 -  10u30           

Welkomstwoord

 • Introductie door dagvoorzitter
 • Welkomstwoord door Mechelse Schepen Patrick Princen & Bernard de Potter, administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij, voorzitter CIW

Introductie: hefbomen in de regio

 • Integraal waterbeleid in het Dijle-Zennebekken (Tom De Bie en Katrien Piessens, bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken)

Visie en samenwerking rond de open ruimte in en om Mechelen

 • Strategisch project ‘Open ruimte in en om Mechelen’ (Myrtle Verhaeven, projectcoördinator)
10u30 -  10u45 Pauze + infomarkt

10u45 

11u35 -

11u30 

12u20 

Thematische inspiratiesessies (deelnemers kiezen 2 v/d 3 sessies)

 1. Sessie ‘Durven kiezen voor open ruimte’
 2. Sessie ‘Water als hefboom voor het landschap’
 3. Sessie ‘Natuur tot in de kern’

Gekozen 1ste inspiratiesessie

Gekozen 2de inspiratiesessie

12u25 -  12u40

Ondertekening van het charter voor de interbestuurlijke samenwerking voor de open ruimte in het Mechels Rivierenland (Peter Cabus, Secretaris-Generaal Departement Omgeving) 

12u40 - 13u40

Lunch + infomarkt 

13u40 -           16u00

Excursies

 1. Water en groen in de Dijlestad
 2. Sigmaproject Dijlemonding
 3. Landschap van de Beneden-Dijlevallei
16u00 - 17u00

Receptie + netwerkmoment

 

INSPIRATIESESSIES 

Na het inleidend gedeelte zullen 3 inspiratiesessies doorgaan. U kiest 2 van de 3 sessies, die u achtereenvolgens bijwoont.

Meer info over de 3 inspiratiesessies

EXCURSIES

In de namiddag kan u kennismaken kennismaken met de plannen en realisaties op het terrein tijdens één van de 3 excursies. 

Meer info over de excursies

WEGBESCHRIJVING

Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen

 • Per auto parkeren kan in de ondergrondse parking ‘Kathedraal’ of ‘Grote Markt’.
 • Per fiets van het station is het 5 min fietsen langs de Bruul en de Grote Markt. Zowel aan het hoofdstation als aan station Mechelen-Nekkerspoel zijn Bluebikes te verkrijgen.
 • Te voet is het 18 min wandelen van het hoofdstation en 15 min wandelen van het station Nekkerspoel.

Cultuurcentrum Mechelen

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.