Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2019 - Nieuw park in Alsembergse Beemd moet overstromingsrisico’s verminderen

De dorpskernen van Alsemberg en Sint-Genesius-Rode, die langs de Molenbeekvallei liggen, stonden de voorbije decennia geregeld onder water. Verschillende maatregelen, vanaf de bron van de Molenbeek in het Zoniënwoud tot aan de monding in de Zenne, moeten de wateroverlast in de streek aanzienlijk verminderen.

In mei 2019 zijn de graafwerken begonnen voor een nieuw park in de Alsembergse Beemd. Het project maakt deel uit van het landinrichtingsproject 'Land van Teirlinck' van de Vlaamse Landmaatschappij. Het nieuwe park zal bijkomende waterberging bieden, naast een veilige fietsverbinding en ontspanningsmogelijkheden.

Alsembergse beemd 1

Park met bufferbekken, poelen en een bypass voor vissen

Voor de aanleg van een bufferbekken moet ongeveer 15.000 m³ grond afgevoerd worden uit de voormalige Volvo-parking. Een nieuw te graven gracht tussen de Molenbeek en de Leuzebeek zorgt voor een bypass, zodat vissen de waterval aan de Ensdellemolen in de toekomst kunnen omzeilen. Zo krijgt de vispopulatie opnieuw alle kansen. In de oostelijke zone werden onlangs nieuwe poelen gegraven waar plaats is voor amfibieën en libellen.

De Vlaamse overheid, gemeente Beersel en provincie Vlaams-Brabant financieren de werken. Het project krijgt ook Europese steun via LIFE BELINI.  Het bekkensecretariaat volgt het project mee op vanuit de planbegeleidingsgroep en via LIFE BELINI.

Op de werf zijn op dit moment vooral de af te voeren grondhopen zichtbaar, maar binnen enkele weken zal de nieuwe situatie vorm krijgen.

Alsembergse beemd 2

Aanleg nieuwe poel

Alsembergse beemd 3

Het uitgraven van de nieuwe verbindingsgracht tussen Molenbeek en Leuzebeek en het toekomstige bufferbekken

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.