Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2018 - Mechelen opnieuw stad aan het water

Door de sterk verbeterde waterkwaliteit richten meer en meer steden hun blik opnieuw naar het water. Ook Mechelen nam een reeks initiatieven om het water terug zichtbaar te maken, en met succes! Momenteel worden de vliet in de Zakstraat en de Binnendijle nabij de Zandpoortvest opengelegd.

Een zevental vlieten (stadskanaaltjes of bijriviertjes van de Dijle) zijn het voorbij decennium terug in ere hersteld: o.a. de vlieten aan de Melaan, het Ondernemershuis Oh!, het Clarenhof en de Rik Wouterstuin. Deze projecten hebben een positieve impact op de waterkwaliteit van de Dijle in Mechelen, die binnen het aandachtsgebied 'GetijdeDijle en GetijdeZenne' ligt.

De Binnendijle te Mechelen © Stad Mechelen

De Binnendijle in Mechelen © Stad Mechelen

De Vlaamse Waterweg legt samen met de stad de overwelfde Binnendijle nabij de Zandpoortvest opnieuw open. Bij hevige regen kan de opengelegde rivier dienst doen als bufferbekken. Om dat mogelijk te maken, moet ook het rioleringsstelsel aangepakt worden. Daarnaast onderzoeken De Vlaamse Waterweg en de stad de invloed op de kademuren, die ze op termijn willen renoveren.

Ook de Vliet in de Zakstraat zal opnieuw opengelegd worden.  Deze werken krijgen Europese financiering vanuit het project Water Resilient Cities, dat historische steden weerbaarder wil maken tegen hevige regenval en het veranderende klimaat.

Dankzij deze projecten creëert Mechelen naast een betere waterbuffering ook meer natuur en rustpunten in de binnenstad. Dat verhoogt niet alleen de biodiversiteit en waterkwaliteit, maar ook de leefbaarheid van Mechelen. Waarom investeren in gezonde watersystemen loont, kan je lezen in de brochure ‘Kostbaar Water

 

De Vliet ‘De Gracht’ doorkruist de binnentuin van de gerenoveerde site het Clarenhof © VMM         De in 2016 ingerichte Rik Wouterstuin met open vliet © VMM

Links: De vliet ‘De Gracht’ doorkruist de binnentuin van de gerenoveerde site het Clarenhof © VMM 

Rechts: De in 2016 ingerichte Rik Wouterstuin met open vliet © VMM

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.