Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maak kennis met het Dijle-Zennebekken

Het Dijle-en Zennebekken maakt deel uit van het stroomgebied van de Schelde en bestrijkt een oppervlakte van 1.123 km² (1.285 km² met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inbegrepen). Het volledige stroomgebied van de Dijle strekt zich uit over Vlaanderen (55%) en Wallonië (45%) . Het stroomgebied van de Zenne ligt voor de helft in Wallonië, voor 36% in Vlaanderen en voor 14% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Algemene gegevens

Totale oppervlakte 1.123 km2  
Bodem leem, zandleem en lemig zand
Reliëf

heuvelachtig, met toenemend reliëf naar het zuiden toe

vier regio's met verschillend reliëf:

 • de uitlopers van het Hageland in het oosten
 • de zandige erosievlakte van de Zuiderkempen in het noorden
 • het golvende landschap van de Zandleem- en Leemstreek (Pajottenland, Heuvelland van de Brabantse Groentestreek en van de Brabantse Ardennen) in het westen en het zuidwesten
 • de Brabantse Leemstreek waar hoog gelegen plateaus afwisselen met diep ingesneden valleien (Voer, IJse, Laan) in het zuiden
Verstedelijkingsgraad
 • één derde van de oppervlakte is sterk verstedelijkt
 • bebouwing is vooral geconcentreerd rondom het Brussels Hoofdstedelijk Gebied en de steden Leuven en Mechelen, maar er is ook heel wat lintbebouwing
Open ruimte
 • akker- en tuinbouw op de plateaus, gras- en weiland in de valleien
 • aaneengesloten bos: Zoniënwoud, Hallerbos, Heverleebos, Meerdaal- en Mollendaalbos

Hydrografie

Hoofdwaterloop Dijle, Zenne
Kanalen Zeekanaal Brussel-Schelde, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle
Belangrijke zijwaterlopen (Vlaanderen)

Dijle: Laan, Nethen, IJse, Voer, Vunt, Leibeek (Boortmeerbeek), Weesbeek, Barebeek, Vrouwvliet

Zenne: Zuunbeek, Woluwe, Tangebeek, Maalbeek, Neerpedebeek

Belangrijke stilstaande waters

Provinciaal Sport- en Recreatiedomein 'De Nekker', de vijvers van het 'Bloso-centrum Hofstade', de Eglegemvijver, de Vijver van Weerde (Weerdse visvijver)

Waterbeheerders

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z)

(Vanaf 1 januari 2018 gefuseerd met nv De Scheepvaart in De Vlaamse Waterweg nv)

 • beheert de bevaarbare Dijle en Zenne, het kanaal Brussel-Charleroi, het Zeekanaal Brussel-Schelde en het kanaal Leuven-Dijle

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

 • beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie

Provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant

 • beheren de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie buiten de polder en watering

Beersel, Heist-op-den-Berg, Hoeilaart, Keerbergen, Kortenberg, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Tervuren, Wemmel, Zemst (*)

 • beheren de onbevaarbare waterlopen van derde categorie op hun grondgebied buiten de polder en watering

Polder van Willebroek, Watering van de Barebeek

 • beheren de onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie binnen de polder en de watering

(*) De andere gemeenten droegen in 2014 of 2015 het beheer van hun waterlopen volledig over aan de provincie. Deze waterlopen zijn geherklasseerd naar waterlopen van tweede categorie.

Kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • meet en modelleert de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit en rapporteert erover
 • meet, inventariseert en modelleert de emissies in het water en rapporteert erover
 • houdt toezicht op de drinkwatervoorziening en de waterzuivering
 • adviseert milieuvergunningsaanvragen voor afvalwaterlozingen
nv Aquafin
 • ontwerpt en bouwt de bovengemeentelijke infrastructuur voor waterzuivering
 • exploiteert rioolwaterzuiveringsinstallaties en bovengemeentelijke rioleringen
Gemeenten
 • staan in voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel

Watermaatschappijen en rioleringsinstanties

 • zijn verantwoordelijk voor de opvang, het transport en de zuivering van het afvalwater

  (Voor de uitvoering van deze saneringsplicht hebben de watermaatschappijen contracten afgesloten met de gemeenten en Aquafin, met daarin afspraken over de organisatie en de financiering).

Drinkwatervoorziening

De Watergroep, PIDPA, Farys, Vivaqua en IWVB

 • staan in voor de winning, de distributie en het transport van drinkwater

Grondwater

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)        
 • beheert de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.