Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > documenten > GTO Poperingevaart > Samen halen we de kwaliteitsdoelstellingen voor de Poperingevaart (VMM)

Samen halen we de kwaliteitsdoelstellingen voor de Poperingevaart (VMM)

Het stroomgebied van de Poperingevaart is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Met gerichte inspanningen willen we er ten laatste in 2027 een goede ecologische watertoestand bereikt hebben. Om die doelstelling waar te maken, bundelen de VMM, de provincie West-Vlaanderen, Inagro, het CVBB, de stad Poperinge, SAGE de l'Yser en het bekkensecretariaat IJzerbekken hun krachten in een gebiedsgericht overleg voor de Poperingevaart. De startvergadering vond plaats op 23 november 2017.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid