Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2010: Inventarisatieverslag wateroverlast IJzerbekken

De grote neerslaghoeveelheden in november 2010 gaven aanleiding tot uitzonderlijk hoge waterpeilen en afvoeren met op verschillende plaatsen overstromingen tot gevolg. Het inventarisatieverslag beschrijft de toestand in het IJzerbekken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.