Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > Contact

Contact

Bekkensecretariaat Maasbekken

p/a Havenstraat 44, 3500 Hasselt

Tel 011 29 84 20 | 016 21 92 94, fax 011 22 12 77

e-mail maas-sec@vlaamsewaterweg.be

Bekkencoördinator: mevrouw Joke Vanesch (joke.vanesch@vlaamsewaterweg.be).

Opgelet, het bekkensecretariaat heeft een nieuw e-mailadres.

Controleer alle velden goed alvorens te versturen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.