Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Folder informatieplicht

Koopt u een pand of bouwgrond? Of huurt u er één voor meer dan negen jaar? Dan moet u sinds oktober 2013 tijdig informatie krijgen over de overstromingsgevoeligheid van het gebied waarin de grond of het pand ligt. Deze folder informeert u over de vernieuwde informatieplicht (in werking vanaf 1 januari 2023)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.