Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Helpdesk watertoets

Heeft u een vraag met betrekking tot de watertoets waarvan u het antwoord niet op deze website vindt? Stel uw vraag via dit formulier en wij bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord of brengen u in contact met de betrokken instantie.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.