Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overstromingsveilig bouwen en wonen

Ondoordacht bouwen in overstromingsgevoelig gebied verhoogt het risico op waterschade. Niet alleen voor uw eigendom, maar ook voor de gebouwen en mensen in de omgeving. Er wordt immers ruimte afgenomen die anders zou kunnen ingenomen worden door overstromingswater. Dit water moet dan een weg gaan zoeken naar de omliggende gebieden.

De overheid staat (ver)bouwen in overstromingsgevoelig gebied niet altijd toe. Het is dan ook van belang om u op voorhand zo goed mogelijk te informeren of het haalbaar is om in overstromingsgevoelig gebied te bouwen. En als er dan toch mag gebouwd worden welke voorwaarden er te verwachten zijn. Veel hangt af van de lokale situatie.

   

Uw woning beschermen tegen wateroverlast 

Brochure, overstromingsveilig bouwen en wonen

Cover brochure Overstromingsveilig bouwen         

 

Bouwen in overstromingsgevoelig gebied houdt heel wat risico's in. De overheid staat daarom (ver)bouwen in overstromingsgevoelig gebied niet altijd toe. Is het wel toegestaan, dan gaat die toestemming gepaard met voorwaarden, bijvoorbeeld aanpassingen aan het  ontwerp van de woning.

In de brochure overstromingsveilig bouwen en wonen vindt u heel wat informatie over de overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen, of u er mag aangepast bouwen, hoe u waterschade kunt voorkomen en wat te doen bij een dreigende overstroming.

Ook de verzekering tegen waterschade komt aan bod.

        

  

Webtoepassing watertoets

webbutton

De webtoepassing ondersteunt de vergunningverlener bij het uitvoeren van de watertoets via beslissingsbomen die de mogelijke impact van het project op het watersysteem nagaan.

Om de verbouwer of de ontwerper in de ontwerpfase al mee te geven waarmee best rekening gehouden wordt, werd in deze toepassing ook een luik voor de bouwheer/architect (particulier) voorzien. Ook kunt u er eventuele voorwaarden als gevolg van de ligging in overstromingsgevoelig gebied raadplegen.  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.