Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

DijleZennedag, 14 oktober 2022, partners

Laat je inspireren op de derde Dijle-Zennedag op vrijdag 14 oktober 2022, in samenwerking met de gebiedscoalitie ‘Leve(n)de Woluwe’.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.