Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Actuele waterschaarste- en droogtetoestand

Binnen de CIW wordt de droogtetoestand nauwgezet opgevolgd.

Een overkoepelende indicator informeert over de nood aan maatregelen en coördinatie. Het bijhorende droogtebericht vat de algemene droogtetoestand kort samen. Hoe is het gesteld met de afvoeren in waterwegen en kanalen, de peilen in beken, het grondwaterpeil en/of de waterkwaliteit?

Het bericht beschrijft ook beknopt de maatregelen die waterbeheerders, waterbedrijven en/of gouverneurs nemen om mogelijke waterschaarste te vermijden of zo lang mogelijk uit te stellen.

Raadpleeg het meest recente bericht

 AFB_watergebruiken

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.