Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Jan. 2020 - Bordspel 'Hoogwater zonder kater'

Jan. 2020 - Bordspel 'Hoogwater zonder kater'

Om het risico op overstromingen te verminderen, moeten verschillende doelgroepen inspanningen leveren. Lokale besturen kunnen daarbij gebruik maken van het nieuwe bordspel “Hoogwater zonder kater” om het draagvlak voor lokaal overstromingsbeheer verder uit te bouwen.

Het spel is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg, het Departement Omgeving en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Bij het bordspel hoort ook een digitale spelbegeleider die een extra dimensie aan het bordspel toevoegt.

Gemeenten konden met het spel kennismaken tijdens de inspiratiedag ‘Klimaatadaptatie voor gemeenten’ op 4 december 2019 en een exemplaar bestellen. Het spel zal ook beschikbaar gesteld worden aan middelbare scholen, o.m. via het MOS-netwerk.

Wie alsnog een exemplaar wenst aan te vragen, kan een mail sturen naar secretariaat_ciw@vmm.be  met een motivatie waarin je aangeeft in welke context je het spel wilt gebruiken.

Beeld spelbord

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid