Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2020 - CIW helpt Blue Deal in de praktijk brengen

We krijgen in Vlaanderen steeds vaker te maken met droogte. Daarom besliste de Vlaamse Regering om de strijd tegen waterschaarste en droogte op te voeren. In juli 2020 lanceerde ze een Blue Deal, een plan met meer dan 70 acties om de droogteproblematiek structureel aan te pakken.

Een high level taskforce droogte begeleidt de Vlaamse Regering in de realisatie van de Blue Deal. Om de taskforce te ondersteunen en de uitrol van de Blue Deal te coördineren en op te volgen, komt er een overkoepelend programmamanagement, onder leiding van een projectcoördinator ‘Blue Deal’,  in de schoot van de CIW.

Blue Deal

De Vlaamse Regering wil de droogte het hoofd bieden door meer middelen en de juiste instrumenten in te zetten,  landbouw en industrie te betrekken in de oplossingen en de Vlaamse en andere overheden een voorbeeldrol te laten opnemen. 

Ze schuift daarbij 6 sporen naar voor en voorziet meer dan 70 acties

  1. Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving
  2. Circulair watergebruik als regel
  3. Landbouw en natuur als deel van de oplossing
  4. Particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden
  5. Verhogen van de bevoorradingszekerheid
  6. Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken.

Meer over de Blue Deal

Taskforce droogte

Een high level taskforce droogte met de betrokken ministers, gouverneurs, beleidsmakers en wetenschappers, onder leiding van minister Zuhal Demir, waakt mee over de uitvoering van de Blue Deal. Ook de voorzitter van de droogtecommissie zit mee aan tafel.

Op 21 september kwam de taskforce een eerste maal samen. Ze besprak onder meer de governance voor de uitvoering en opvolging van de Blue Deal.  

CIW ondersteunt bij programmamanagement

Met acties die gaan van concrete investeringen op het terrein, over het uitwerken van regelgeving, het opzetten van innovatie en onderzoek, tot het ondersteunen van lokale besturen, bedrijven en particulieren, vormt de verdere concretisering, uitvoering en opvolging van de Blue Deal een hele uitdaging.. 

Om het geheel in goede banen te leiden, komt er in de schoot van de CIW een overkoepelend programmamanagement onder leiding van een projectcoördinator ‘Blue Deal’, dat de uitrol van de Blue Deal zal coördineren en opvolgen en de taskforce zal ondersteunen.    

Juli 2020

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.