Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Mei 2021 - CIW Klankbordgroep van start

Mei 2021 - CIW Klankbordgroep van start

De klankbordgroep vormt het forum waarbinnen de CIW nauwer wil samenwerken met de Vlaamse adviesraden Minaraad, SERV, SALV en SARO. Vertegenwoordigers van de adviesraden zullen er meedenken over de strategische lijnen van het waterbeleid en advies uitbrengen bij de processen en het werkprogramma van de CIW.

Op 25 maart 2021 kwam de klankbordgroep voor het eerst samen.

Om de samenwerking kracht bij te zetten, zullen de voorzitters van de raden en van de CIW een intentieovereenkomst ondertekenen.

 

Vertegenwoordigers van de adviesraden kregen er uitleg over de vernieuwde CIW-werking en over de Blue Deal. Er werd onder meer toegelicht hoe de stakeholders zullen betrokken worden bij de CIW-werking. De secretariaten van de adviesraden gaven toelichting bij het gezamenlijke advies van Minaraad, SERV en SALV bij de stroomgebiedbeheerplannen.

Intentieovereenkomst onderstreept belang samenwerking

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.