Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mei 2021 - CIW Klankbordgroep van start

De klankbordgroep vormt het forum waarbinnen de CIW nauwer wil samenwerken met de Vlaamse adviesraden Minaraad, SERV, SALV en SARO. Vertegenwoordigers van de adviesraden zullen er meedenken over de strategische lijnen van het waterbeleid en advies uitbrengen bij de processen en het werkprogramma van de CIW.

Op 25 maart 2021 kwam de klankbordgroep voor het eerst samen.

Om de samenwerking kracht bij te zetten, zullen de voorzitters van de raden en van de CIW een intentieovereenkomst ondertekenen.

 

Nieuwsbericht, mei 2021      

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • de adviesraden Minaraad, SERV, SALV en SARO
  • (de Strategische Stuurgroep Water) van de CIW.

 De eerste vergadering was vooral een kennismaking. 

Vertegenwoordigers van de adviesraden kregen er uitleg over de vernieuwde CIW-werking en over de Blue Deal. Er werd onder meer toegelicht hoe de stakeholders zullen betrokken worden bij de CIW-werking. De secretariaten van de adviesraden gaven toelichting bij het gezamenlijke advies van Minaraad, SERV en SALV bij de stroomgebiedbeheerplannen.

Intentieovereenkomst onderstreept belang samenwerking

Alle partijen zijn enthousiast om nauwer samen te werken. Dat werd alvast duidelijk tijdens de startvergadering.

De samenwerking wordt nog beklonken met de ondertekening van een intentieovereenkomst door de voorzitters van de raden en de CIW-voorzitter. Hiermee onderstrepen alle partijen het belang én vooral ook de kansen van de samenwerking.

In juli 2021 hebben de voorzitters van de strategische adviesraden Minaraad, SERV, SALV en SARO en de voorzitter van de CIW de intentieovereenkomst ondertekend. Klik op de figuur om de overeenkomst te raadplegen. 

   Nieuwsbericht, mei 2021

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.