Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Sept. 2017 - Communicatieplan inzake wateroverlast goedgekeurd

Sept. 2017 - Communicatieplan inzake wateroverlast goedgekeurd

Zowel waterbeheerders, ruimtelijke planners, gemeenten, hulpdiensten, de verzekeringssector, bedrijven als burgers dragen een verantwoordelijkheid bij de aanpak van wateroverlast.

De CIW keurde op 23 juni 2017 een communicatieplan goed waarmee ze in eerste instantie burgers en gemeenten hierover wil informeren en sensibiliseren.

Een eerste initiatief is een infomoment voor gemeenten op 17 oktober 2017, waarop de resultaten van de peiling naar het risicobewustzijn toegelicht worden.

Dit voorjaar informeerde de CIW bij burgemeesters, schepenen en gemeentelijke ambtenaren naar het overstromingsrisico in hun gemeente, welke maatregelen ze nemen en of en hoe ze hierover communiceren naar hun inwoners. De resultaten van deze peiling worden gepresenteerd tijdens een infomoment.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.