Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Droogtecommissie 22/09/2022

De neerslag van de afgelopen dagen zorgt voor een licht herstel van de debieten en waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en waterwegen. De neerslag zal evenwel niet resulteren in een structureel herstel van debieten en waterpeilen naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Daarvoor zijn de opgebouwde neerslagtekorten veel te groot. De droogtetoestand blijft dus ernstig, maar extra maatregelen worden minstens de komende 2 tot 3 weken niet verwacht.

De Droogtecommissie adviseert het behoud van het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart worden wel opgeheven, m.u.v. deze locaties waar er zich nog blauwalgen bevinden.

Lees meer

.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.