Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2017 - In dialoog over prioriteiten waterbeleidsnota 2020-2025

Het participatietraject dat doelgroepen en lokale besturen betrekt bij de voorbereiding van de waterbeleidsnota startte in september 2017.

Een online bevraging peilde naar prioritaire beleidsthema's en vernieuwende ideeën voor het integraal waterbeleid. De aangebrachte thema's en ideeën worden nu verder uitgediept in 3 workshops.

Op 6 december in Gent, 7 december in Leuven en 13 december in Brussel gaan we in dialoog over de prioriteiten voor het integraal waterbeleid. Drie vragen liggen daarbij op tafel. Wat willen we bereiken tegen 2025? Hoe willen we dat bereiken? En welke bijdrage verwachten we van de verschillende overheden en doelgroepen?

De daaropvolgende maanden gaan de CIW-werkgroepen met de resultaten van de workshops aan de slag. Tegen maart 2018 voorzien we een blauwdruk voor de derde waterbeleidsnota.

nieuwsbrief november 2017

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.