Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

April 2017 - Zijn lokale besturen en burgers zich bewust van de overstromingsrisico’s?

De partners binnen de CIW werken samen aan een beleid dat de overstromingsrisico’s duurzaam wil verminderen. Gemeentebesturen en burgers hebben daarbij een grote verantwoordelijkheid. Het is dan ook belangrijk te weten hoe zij tegen overstromingen aankijken. Daarom lanceerde de CIW midden april 2017 een bevraging.

Gemeenten

Een online enquête peilt bij ongeveer 2000 burgemeesters, schepenen en gemeentelijke ambtenaren hoe zij het risico op overstromingen in hun gemeente inschatten, welke maatregelen de gemeente neemt tegen overstromingen, welke informatiebronnen ze daarbij gebruiken en waarover ze graag beter geïnformeerd worden. Aanvullend worden een aantal diepte interviews afgenomen.

Burgers

Parallel wordt een groep van 3.500 burgers bevraagd via een burgerpanel.  Daarbij wordt geïnformeerd of ze ooit schade geleden hebben door overstromingen, of ze vinden dat ze zelf ook een verantwoordelijkheid hebben en of ze er zich bewust van zijn dat het risico op overstromingen in de toekomst kan toenemen.

Resultaten

De resultaten van beide onderzoeken worden tegen juni verwacht. Ze vormen een basis voor het communicatieplan 'Meerlaagse Waterveiligheid' waaraan de CIW momenteel werkt.

Op 17 oktober 2017 worden de resultaten toegelicht tijdens een infomoment. Gemeenten krijgen dan ook de kans om hun projecten voor te stellen. Zo kunnen gemeenten van elkaar leren, inspiratie opdoen en bevindingen delen.

beeld_preventie

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.