Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2020 - Naar een verbeterde informatieplicht

De CIW keurde op 13 december 2019 een voorstel goed om de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied te verbeteren.

Het nieuwe voorstel voorziet:

  • een aangepaste kaart voor de toepassing van de informatieplicht
  • een onderscheid tussen de overstromingskans van het perceel en de gebouw(en) die zich erop bevinden
  • een aangepaste informatieplicht voor voldoende beveiligde woningen en robuust gebouwde woningen
  • een sterkere koppeling met de woningpas.

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan minister Zuhal Demir en aan de sectororganisaties.

Het voorstel geeft invulling aan de evaluatie van de informatieplicht die in 2016 is gebeurd, op basis van een bevraging van notarissen en makelaars. Een aantal aanbevelingen uit die evaluatie konden onmiddellijk geïmplementeerd worden, andere vroegen meer voorbereiding. 

Met het voorstel van 13 december 2019 wil de CIW ook aan die laatste aanbevelingen invulling geven, o.m. aan de vraag naar een alternatief voor het begrip 'mogelijk overstromingsgevoelig gebied'.

Het voorstel vraagt aanpassingen aan het decreet Integraal Waterbeleid (Waterwetboek) en aan het besluit Watertoets. Het voorstel wordt eerst voorgelegd aan minister Zuhal Demir en de sectororganisaties.

Jan. 2020

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.