Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Jan. 2018 - Nieuwe afbakening risicozones overstromingen

Jan. 2018 - Nieuwe afbakening risicozones overstromingen

Vanaf  1 januari 2018 is een nieuwe afbakening van de risicozones voor overstromingen van kracht. Deze risicozones kaderen in de verzekering tegen natuurrampen. Elke brandverzekering bevat verplicht een dekking tegen natuurrampen, waaronder overstromingen.

In risicozones kunnen verzekeraars een hogere verzekeringspremie vragen. Bovendien hebben ze het recht om de dekking tegen overstromingsschade voor nieuwe gebouwen in deze zones te weigeren.

De nieuwe kaart van de risicozones in Vlaanderen is te raadplegen op www.waterinfo.be/watertoets.

Kaart risicozones overstromingen (2017-12)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid