Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Febr. 2023 - Nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater goedgekeurd

Op 10 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater definitief goed. De nieuwe verordening gaat voor particulieren in voege vanaf 2 oktober 2023. Voor projecten op het openbaar domein wordt deze vanaf begin 2025 van toepassing.

Het voorstel werd voorbereid binnen de CIW. De CIW werkt samen met het Netwerk Architecten Vlaanderen tegen eind juni 2023 ook aan een technisch achtergronddocument bij de nieuwe verordening. Dat document zal het toepassingsgebied van de verordening en mogelijke afwijkingen verder verduidelijken.

Hemelwater - dakgootOm Vlaanderen beter te wapenen tegen droogte is de hemelwaterverordening aangescherpt. Vertrekpunt is dat elke druppel telt. Regenwater opvangen en hergebruiken wordt de regel, net als meer ruimte om water in de bodem te laten sijpelen. Regenwater afvoeren wordt de uitzondering.

Belangrijkste wijzigingen

De nieuwe verordening houdt volgende verstrengingen in:

  • de minimale volumes van hemelwaterputten worden opgetrokken
  • een hemelwaterput moet verplicht geplaatst worden bij een verbouwing of bij een uitbreiding van een bestaand gebouw
  • het opgevangen hemelwater moet maximaal gebruikt worden voor toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit nodig is, zoals toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik
  • het buffervolume en de infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening wordt vergroot
  • het buffervolume voor grote verharde oppervlakten wordt vergroot, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden.

Daarnaast voorziet de nieuwe verordening ook de mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen.

Ook van toepassing op openbaar domein

De nieuwe verordening verwacht ook van de overheid inspanningen. Straten, wegen en pleinen zullen aan de verordening moeten voldoen. Maar omdat bouwwerken op openbaar domein vaak groter en complexer zijn, is de invoering daar iets later voorzien, meer bepaald in januari 2025.

Technisch achtergronddocument

Om architecten en bouwheren wegwijs te maken in de nieuwe regels, werkt de CIW samen met NAV (het Netwerk Architecten Vlaanderen) aan een technisch achtergronddocument en een praktische rekentool. 
     

Raadpleeg de nieuwe verordening

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.