Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2020 - Nieuwe kaart voor adviesverlening watertoets

Op 13 december 2019 keurde de CIW het voorstel goed om de procedure voor de watertoets te wijzigen.

Vandaag gebruiken we de kaart van de mogelijk en effectief overstromingsgevoelige gebieden om te bepalen of er voor het aspect overstromingen advies moet gevraagd worden aan de waterbeheerder. In de toekomst wordt deze kaart vervangen door een nieuwe advieskaart, gebaseerd op de gemodelleerde pluviale en fluviale overstromingsgebieden.

Ook afstromend water kan bij intense regenval immers voor wateroverlast zorgen. Daarom was de CIW eerder al overeengekomen om in de 'watertoetskaart' ook de gemodelleerde pluviale overstromingsgebieden te integreren, van zodra deze beschikbaar zijn.

Het voorstel wordt eerst voorgelegd aan minister Zuhal Demir.

Advieskaart watertoets

De nieuwe advieskaart zal aangeven voor welke percelen verplicht advies moet gevraagd voor toepassing van de watertoets en aan welke waterbeheerder. Het gaat om een administratieve kaart die gebaseerd is op de afbakening van de gemodelleerde pluviale en fluviale overstromingsgebieden die bij een terugkeerperiode van 1000 jaar onder water kunnen komen.

Juridische aanpassingen

De toepassing van de nieuwe advieskaart vraagt aanpassingen aan het decreet Integraal Waterbeleid (Waterwetboek) en aan het besluit Watertoets.

Het voorstel wordt dan ook eerst voorgelegd aan minister Zuhal Demir. Een volledig uitgewerkt juridisch dossier voor aanpassing van het decreet Integraal Waterbeleid en het uitvoeringsbesluit Watertoets zal in maart 2020 aan de CIW voorgelegd worden.

De CIW zal ook werken aan de nodige communicatie en ondersteuning.

    Jan 2020

 

De advieskaart is een administratieve kaart. Voor de beoordeling van vergunningen en plannen zullen de advies- en vergunningverleners de overstromingskansenkaarten gebruiken die de kansen op overstromingen vanuit de zee, waterlopen of door afstromend water weergeven. Ook die kansenkaarten zullen opgenomen worden in het besluit watertoets.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.