Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2022 - Permanent onttrekkingsverbod voor ecologisch waardevolle waterlopen

Sinds 1 januari 2022 is het in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg het hele jaar rond verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch kwetsbare beken en grachten. In de provincie Oost-Vlaanderen geldt het verbod enkel tijdens het groeiseizoen. Deze maatregel kwam er onder meer op advies van de CIW.

In kleine, ecologisch waardevolle waterlopen is bij een laag debiet of bij droogval de kans groot dat schade aan de natuur optreedt. Onttrekkingen uit deze waterlopen kunnen dit effect nog vergroten en onherstelbare schade aanbrengen, bv. aan zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad

Om dit te voorkomen, werkte de CIW in 2021 een kader uit voor de instelling van permanente onttrekkingsverboden en legde ze dit voor aan de gouverneurs. Het kader past binnen het uitvoeringsbesluit van 7 mei 2021 bij de wet onbevaarbare waterlopen.

2021 - Droogte: sproeien tractor

In Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg beslisten de gouverneurs om vanaf 1 januari 2022 een permanent verbod in te stellen voor wateronttrekkingen uit kleine, ecologisch waardevolle waterlopen. In Oost-Vlaanderen geldt het verbod gedurende het groeiseizoen (tussen 1/04 en 31/10).

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.