Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2022 - CIW-projectgroep bekijkt mogelijkheden voor decentrale waterzuivering

Is de aanleg van collectieve zuivering in afgelegen gebieden nog altijd relevant of zetten we in afgelegen gebieden beter in op individuele zuivering of zuivering op wijkniveau? Om die vraag te beantwoorden, startte binnen de CIW een projectgroep die de mogelijkheden van centrale, decentrale en individuele zuiveringsoplossingen in het buitengebied zal verkennen. En dat op een wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte manier.

Vlaanderen is op weg naar oppervlaktewater van een goede kwaliteit. Maar het afvalwater van zo’n 400.000 gezinnen in het buitengebied wordt vandaag nog niet gezuiverd en zorgt voor een hoge vervuilingsdruk. Daarom willen we een versnelling hoger schakelen. Nieuwe technische oplossingen en kennis zijn een hefboom om die versnelling te realiseren. Innovatie en kennisdeling bepalen de keuzes die we de komende jaren in het buitengebied moeten maken.

We rekenen daarvoor op de uitgebreide kennis van bedrijven, onderzoeksinstellingen en de hele sector die we bij het project betrekken. Lokale besturen, rioolbeheerders en studiebureaus zullen we helpen om de juiste keuzes te maken, afgestemd op de lokale omstandigheden. Er volgt ook een projectoproep voor de verkenning van innovatieve technieken. En aanvullend voorzien we beleidsaanbevelingen om innovatie te stimuleren en hindernissen weg te werken. “, zo stelt projectleider Griet Defloor (Aquafin).

Meer dan 30 professionals uit de sector, de overheid, lokale besturen, bedrijven, het middenveld en de onderzoeksinstellingen namen deel aan het eerste werkoverleg.

Wil je meer weten over deze CIW projectgroep of neem je graag deel aan het overleg? Bezorg ons jouw vraag via e-mail. We helpen je graag verder.

Het centraal of decentraal zuiveren van huishoudelijk afvalwater vormt ook één van de thema's van het ‘Samen over water’ event  van de Waterklimaathub op 21 april 2022. 

Feb. 2022 - CIW-projectgroep bekijkt mogelijkheden voor decentrale waterzuivering

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.