Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2018 - Start openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Op 19 december 2018 startte het openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de stroomgebiedbeheerplannen en de mogelijkheden tot inspraak.

De documenten zijn raadpleegbaar op volvanwater.be. Nog tot 18 juni 2019 kan iedereen opmerkingen bij de documenten indienen via een digitaal inspraakformulier of bij de gemeente.

Raadpleeg de documenten

 

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.