Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2020 - Vernieuwde CIW krijgt vorm

In het voorjaar van 2019 startte de CIW een traject om haar werking te optimaliseren en haar partnernetwerk uit te breiden. Via verschillende initiatieven konden CIW-actoren, middenveldorganisaties en onderzoeks- en kennisinstellingen hun suggesties meegeven.

Intussen krijgt de vernieuwde CIW vorm. Op 13 december 2019 gaf de CIW goedkeuring aan een engagementsverklaring die de krijtlijnen van de toekomstige CIW uittekent.

Tijdens het CIW-event op 6 februari 2020, zal de voorzitter ook terugblikken op het afgelopen traject en een vooruitblik geven op de vernieuwde CIW.

Engagementsverklaring 

De engagementsverklaring vormt een basis voor de vernieuwde samenwerking tussen de CIW-leden. In dit document beschrijven de leden:

  • wat ze onder integraal waterbeleid verstaan
  • hoe ze de visie op het integraal waterbeleid, zoals verwoord in de waterbeleidsnota, willen concretiseren en uitvoeren
  • welke aspecten van het integraal waterbeleid en van het watersysteem, de waterketen en de watergebruiken ze willen opnemen in de CIW-werking
  • hoe ze de samenwerking en de engagementen binnen de CIW kunnen intensifiëren
  • hoe ze de samenwerking met het middenveld en de kennis- en onderzoeksinstellingen willen versterken
  • hoe ze nieuwe uitdagingen op het vlak van klimaatverandering en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen willen aangaan.

Op de vergadering van 13 december 2019 gaf de CIW ook goedkeuring aan de principes voor de vernieuwde interne werking, met een beperkt aantal beleidsgroepen, een meer projectmatige werking en platformwerking. De komende maanden wordt ook verder werk gemaakt van de concretisering van de samenwerking met de stakeholders.

CIW-event 

Op 6 februari 2020 organiseert de CIW een event waarop we terugblikken op het afgelopen traject en een vooruitblik geven op de vernieuwde CIW.

Voorzitter Bernard De Potter blikt samen met u terug op het afgelopen traject en geeft een vooruitblik op de vernieuwde CIW. Communicatie, consultatie en co-creatie zijn daarbij sleutelwoorden. Minister Zuhal Demir brengt in een videoboodschap de kernpunten voor het toekomstig waterbeleid. En Cyriel Kortleven beloofde ons een inspirerende lezing over zijn missie: een inspirerende boost geven aan de creatieve en ondernemende mindset van professionals in verandering. Daarna kunt u kennismaken of bijpraten bij een hapje en een drankje.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.