Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Juni 2018 - Vlaamse droogtecommissie geïnstalleerd

Juni 2018 - Vlaamse droogtecommissie geïnstalleerd

Op vrijdag 22 juni 2018 is de Vlaamse droogtecommissie officieel geïnstalleerd. De commissie zal de informatie-uitwisseling en de coördinatie van maatregelen verzorgen bij waterschaarste door droogte.

Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen, stelde minister Joke Schauvliege in juni 2017 de CIW aan als droogtecoördinator.

Wanneer zich in de toekomst een ernstige droogte met (dreigende) waterschaarste voordoet, zal de droogtecommissie samenkomen en de nodige maatregelen bespreken en afstemmen.

De droogtecommissie is ingebed in de CIW-werking en bestaat uit vertegenwoordigers van de CIW-leden, de kabinetten van de ministers van Mobiliteit en Omgeving en het Vlaams Crisiscentrum CCVO. De CIW-voorzitter zit de droogtecommissie voor.

lees meer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.