Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2018 - Welkom op de eerste CIW-netwerkdag

Op 13 februari 2019 organiseert de CIW voor het eerst een netwerkdag, een dag waarop we iedereen die bij het integraal waterbeleid betrokken is, willen samenbrengen.

De uitdagingen waar het waterbeleid voor staat vragen engagement en verantwoordelijkheid van alle actoren. Met het participatietraject voor de 3de waterbeleidsnota en het overlegplatform in het kader van een langetermijnvisie op het integraal waterbeleid zette de CIW stappen naar een grotere betrokkenheid van de actoren bij het integraal waterbeleid.

            

CIW-netwerkdag

De CIW wil verder gaan op die ingeslagen weg. De netwerkdag van 13 februari 2019 is een eerste initiatief hierin. De uitnodiging hiervoor volgt begin januari

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.