Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Workshop droogte 18 februari 2020

Cocreatieworkshop Droogte

Denk en werk mee aan maatregelen tegen waterschaarste en droogte 

Hoe kunnen we de kans dat Vlaanderen met waterschaarste en droogte geconfronteerd wordt zo klein mogelijk houden? Over deze vraag buigen overheden, experten en belanghebbenden zich tijdens twee cocreatieworkshops, op 18 februari en 25 maart 2020. Het resultaat wordt verwerkt in het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.