Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Workshop droogte 18 februari 2020 > Cocreatie workshop droogte - Juridisch kader - Ann Carette

Cocreatie workshop droogte - Juridisch kader - Ann Carette

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.