Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Op niveau van een internationaal stroomgebieddistrict

Op niveau van een internationaal stroomgebieddistrict

Vlaanderen maakt deel uit van twee internationale stroomgebieddistricten: dat van de Schelde en dat van de Maas. Binnen deze stroomgebieddistricten zijn de Internationale Scheldecommissie en de Internationale Maascommissie verantwoordelijk voor het overleg en voor de multilaterale coördinatie rond waterbeleid.

De Internationale Scheldecommissie en de Internationale Maascommissie coördineren onder meer de opmaak van de overkoepelende delen van de stroomgebiedbeheerplannen als aanvulling op de individuele plannen van de oeverstaten en -gewesten. 

Stroomgebieden Schelde en MaasInternationale Scheldecommissie 

Oeverstaten

 • de Federale staat België
 • het Vlaamse Gewest
 • het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
 • het Waalse Gewest
 • Frankrijk
 • Nederland  

 

Internationale Maascommissie

Oeverstaten

 • de Federale staat België
 • het Vlaamse Gewest 
 • het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
 • het Waalse Gewest
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Luxemburg
 • Nederland 
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid