Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Tijdschema en werkprogramma 2022-2027

Het tijdschema en werkprogramma geeft een overzicht van de planning en de organisatie van het proces op weg naar de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.