Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

WUP2020 docu

WUP 2020 - svz alle acties

Overzichtstabel met de stand van uitvoering eind 2020 van de acties van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.