Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Vol van water

Vol van water

Inspraakformulieren
Inspraakformulier TIJDSCHEMA EN WERKPROGRAMMA
Inspraakformulier openbaar onderzoek Tijdschema en werkprogramma (19 december 2012 - 18 juni 2013)
Inspraakformulier TWEEDE WATERBELEIDSNOTA
Inspraakformulier openbaar onderzoek voorontwerp tweede Waterbeleidsnota (inclusief Waterbeheerkwesties) (19 december 2012 - 18 juni 2013)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.