Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden > Goedgekeurde vervolgtrajecten per bekken > Goedgekeurde vervolgtrajecten bekken van de Brugse Polders

Goedgekeurde vervolgtrajecten bekken van de Brugse Polders

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het bekken van de Brugse Polders waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft.

Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief. Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het WUP 2016 zal beschikbaar zijn tegen de zomer van 2017.

 

Signaalgebieden Bekken van de Brugse Polders 

Signaalgebied

Nr.                      

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Datum beslissing

instru-ment

status (begin 2018)

Sint-Pietersmolenwijk BPOL-AG02 Brugge Bouwvrije
opgave
09/05/2014 RUP afgerond
Hoeve Sint-Trudo BPOL-AG07 Brugge, Oostkamp Bouwvrije
opgave
09/05/2014 niet gestart
Sint-Trudostraat West BPOL-AG07b Brugge Verscherpte watertoets 09/05/2014 niet van toepassing
Groenewijk - Assebroek BPOL-AG14 Brugge, Beernem Bouwvrije
opgave
09/05/2014 RUP in voorbereiding
Mispelaar BPOL-AG15 Brugge Bouwvrije
opgave
09/05/2014 RUP in voorbereiding
Koevoet Wingene BPOL-AG29 Wingene Bouwvrije
opgave
09/05/2014 RUP RUP geschorst door Raad van State
Woonpark Tilleghem SG_R3_BPO_01 Brugge, Zedelgem Bouwvrije
opgave
31/03/2017 niet gestart
Zuidervaartje SG_R3_BPO_02 Brugge Bouwvrije
opgave
31/03/2017 niet gestart
Moerbruggebrug SG_R3_BPO_03 Oostkamp Verscherpte watertoets 31/03/2017 niet van toepassing
Groene Meersen SG_R3_BPO_04 Zedelgem Bouwvrije
opgave
31/03/2017 niet gestart
WUG 2de golf SG_R3_BPO_05 Knokke-Heist Bouwvrije
opgave
31/03/2017 niet gestart
Sijslostraat Ruddervoorde SG_R3_BPO_06 Oostkamp Bouwvrije
opgave
31/03/2017 niet gestart
Oudemaarspolder SG_R3_BPO_07 Brugge Verscherpte watertoets 31/03/2017 niet van toepassing
Hoeve Kalvekete SG_R3_BPO_08 Knokke-Heist Bouwvrije
opgave
31/03/2017 niet gestart
Rivierenwijk SG_R3_BPO_09 Torhout Verscherpte watertoets 31/03/2017 niet van toepassing
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid