Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Goedgekeurde vervolgtrajecten bekken van de Brugse Polders

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het bekken van de Brugse Polders waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft.

Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • on hold: de voorbereiding van het herbestemmingsproces is stilgelegd

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP).  

Signaalgebieden Bekken van de Brugse Polders 

signaalgebied
nr.               
gemeente
beslissing Vlaamse regering
datum beslissing
instrument
status 
Sint-Pietersmolenwijk BPOL-AG02 Brugge Bouwvrije opgave 9/05/2014 RUP afgerond
Hoeve Sint-Trudo BPOL-AG07 Brugge, Oostkamp Bouwvrije opgave 9/05/2014 WORG voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023
Sint-Trudostraat West BPOL-AG07b Brugge Verscherpte watertoets 9/05/2014   niet van toepassing
Groenewijk - Assebroek BPOL-AG14 Brugge, Beernem Bouwvrije opgave 9/05/2014 WORG in voorbereiding
Mispelaar BPOL-AG15 Brugge Bouwvrije opgave 9/05/2014 WORG voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023
Koevoet Wingene BPOL-AG29 Wingene Bouwvrije opgave 9/05/2014 WORG voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023
Woonpark Tilleghem SG_R3_BPO_01 Brugge, Zedelgem Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP in voorbereiding
Zuidervaartje SG_R3_BPO_02 Brugge Bouwvrije opgave voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023
Moerbruggebrug SG_R3_BPO_03 Oostkamp Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing
Groene Meersen SG_R3_BPO_04 Zedelgem Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023
WUG 2de golf SG_R3_BPO_05 Knokke-Heist Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023
Sijslostraat Ruddervoorde SG_R3_BPO_06 Oostkamp Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023
Oudemaarspolder SG_R3_BPO_07 Brugge Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing
Hoeve Kalvekete SG_R3_BPO_08 Knokke-Heist Bouwvrije opgave 31/03/2017

RUP

WORG

afgerond

voorlopige aanduiding VR op 13/10/2023

Rivierenwijk SG_R3_BPO_09 Torhout Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.