Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samen werken aan water

Mrt 2024 - Technisch achtergronddocument bij GSV Hemelwater aangepast

Op 2 oktober 2023 trad de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) hemelwater in werking. Om architecten, vergunningaanvragers en vergunningverleners te ondersteunen bij de toepassing van de nieuwe verordening werd binnen de CIW, in samenwerking met NAV en vertegenwoordigers van de water- en rioolbeheerders, een technisch achtergronddocument uitgewerkt. Aan de hand...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.