Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samen werken aan water

Raadpleeg het CIW-werkprogramma 2023

Elk jaar publiceert de CIW haar werkprogramma. Het werkprogramma 2023 is opnieuw een dynamisch programma met de planning van de outputs van de CIW-projectwerking, de platformwerking en het programmamanagement voor de Blue Deal. De CIW keurde het werkprogramma 2023 goed op 14 december 2022.

In 2023 zal de CIW onder...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.