Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samen werken aan water

Code geel door aanhoudende droogte

Na een uiterst droge maand maart en beperkte neerslag begin april, viel er in de tweede helft van april en de eerste helft van mei nauwelijks neerslag. Hierdoor zijn de peilen en afvoeren van waterlopen en de grondwaterpeilen verder gedaald. Momenteel is droogteniveau 1 (code geel) van toepassing. Waterbeheerders nemen...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.