Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samen werken aan water

Evaluatierapport over waterschaarste en droogte in 2022 gepubliceerd

2022 was het vijfde droge jaar in zes jaar tijd. Toch is elke droogteperiode anders. Vandaar dat de CIW opnieuw alle kennis en ervaringen over de voorbije droogteperiode bundelde in een evaluatierapport en aanbevelingen formuleerde voor het toekomstig waterschaarste- en droogterisicobeheer.
 
Dit evaluatierapport geeft een samenvattend overzicht van de waterschaarste-...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.