Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
Samen werken aan water - baseline

Actuele waterschaarste- en droogtetoestand

Binnen de CIW wordt de droogtetoestand nauwgezet opgevolgd.

Een overkoepelende indicator informeert over de nood aan maatregelen en coördinatie. Het bijhorende droogtebericht vat de algemene droogtetoestand kort samen. Hoe is het gesteld met de afvoeren in waterwegen en kanalen, de peilen in beken, het grondwaterpeil en/of de waterkwaliteit...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid