Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samen werken aan water

CIW-waterforum over droogte was groot succes

Op 22 september 2022 organiseerde de CIW een waterforum over de proactieve aanpak van droogte. Het doel: medewerkers van administraties, universiteiten, onderzoeksinstellingen, waterbedrijven en sectororganisaties samenbrengen rond droogte, een overzicht brengen van de actuele stand van kennis, beleidsvragen en onderzoeksinitiatieven koppelen, kennisleemten en kennisbehoeften in kaart brengen, … om zo verdere...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.