Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
Samen werken aan water - baseline

Febr. 2020 - Terugblik op een geslaagd CIW-event

Op donderdag 6 februari 2020 ontving de CIW een 250-tal vertegenwoordigers van waterbeheerders, de verschillende overheden (van lokaal, Vlaams tot federaal), rioolbeheerders, waterbedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen, middenveldorganisaties en sectorfederaties tijdens een meer dan geslaagd event.

CIW-voorzitter Bernard De Potter gaf er toelichting bij de CIW-werking en bij het proces om...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid