Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samen werken aan water

Raadpleeg het CIW-werkprogramma 2023

Elk jaar publiceert de CIW haar werkprogramma. Met dit werkprogramma geeft de CIW uitvoering aan initiatieven uit de stroomgebiedbeheerplannen, andere prioriteiten voor het integraal waterbeleid (bv. voorstellen uit het Vlaams Klimaatadaptatieplan of het advies Weerbaar Waterland), voorstellen vanuit de projectwerking en de platformwerking, initiatieven voor de bekkenwerking en gebiedsgerichte werking...

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.