Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
Samen werken aan water - baseline

Vlaamse Regering stelt derde waterbeleidsnota vast

In de waterbeleidsnota verduidelijkt de Vlaamse Regering op welke manier we de komende jaren het waterbeleid gaan versterken en heroriënteren.

Het waterbeleid staat voor flink wat uitdagingen. De toestand van het oppervlaktewater en het grondwater is nog steeds niet goed. In heel wat gemeenten is er een risico op...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.