Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samen werken aan water

Raadpleeg het CIW-memorandum 2024

Vlaanderen krijgt steeds meer te kampen met de gevolgen van de klimaatverandering en waarbij de druk op het watersysteem ook alsmaar toeneemt. Alleen met een doordacht en duurzaam waterbeleid zal water al zijn functies beter en blijvend kunnen vervullen.

Als spil van de gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid...

Bekkens


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.