Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
Samen werken aan water - baseline

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 afgesloten

Op 14 maart 2021 liep het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 af. De CIW gaat nu, samen met de bekkensecretariaten, met de ontvangen opmerkingen en adviezen aan de slag. 

Ze onderzoeken alle opmerkingen en adviezen, verwerken ze in overwegingsdocumenten, passen de ontwerpplannen aan tot...

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.