Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
7 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Formulier Inschrijvingsformulier 7de Demerdag
Bevindt zich in Inschrijving studiedagen
Afbeelding Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Workshop op 19 november 2019 voor bekkenoverlegstructuren IJzerbekken en bekken Brugse Polders
Bevindt zich in Bekkens / IJzerbekken / afbIJZER
Afbeelding Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (2)
Bevindt zich in Bekkens / IJzerbekken / afbIJZER
Formulier Loket Blue Deal
Bevindt zich in Beleidsinstrumenten / Blue Deal / Vragen en info
Wegwijs in nieuwe richtlijnen voor onderhoud en beheer van waterlopen
Op 10 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe code van goede natuurpraktijk voor waterlopen goed. De code verduidelijkt welke onderhoudswerken als normale onderhoudswerken conform het decreet Natuurbehoud kunnen beschouwd worden en dus vrijgesteld zijn van een natuurvergunning als ze op de correcte manier uitgevoerd worden. De nieuwe code maakt onderscheid tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen en verfijnt de richtlijnen gebiedsspecifiek.
Bevindt zich in Kalender
Overleg Heulebeek - Samen de goede toestand tegemoet
De Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, de intercommunale Leiedal en het bekkensecretariaat van het Leiebekken nodigen u uit op een overleg over de integrale gebiedsaanpak voor de Heulebeek.
Bevindt zich in Kalender
Feb. 2017 - Nieuw overleg voor de Heulebeek enthousiast onthaald
Op 26 januari vond in Roeselare het eerste gebiedsgericht overleg voor het aandachtsgebied Heulebeek plaats. De aanwezigen kregen er toelichting over de watertoestand en de initiatieven om de Heulebeekvallei als blauwgroene infrastructuur te versterken. Met dit nieuwe overleg wil het bekkensecretariaat alle actoren van meet af aan betrekken bij de projecten om de waterkwaliteit van de Heulebeek en haar zijbeken te verbeteren en de samenwerking en afstemming tussen initiatieven op het terrein versterken.
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.