Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2022 - Rivierpark Scheldevallei in coalitie met Moervaartvallei weerhouden als kandidaat Nationaal Park

Foto Moervaartvallei (Bron: Projectbureau Moervaartvallei)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.