Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgericht en thematisch overleg

Het ambtelijk wateroverleg gebeurt per gebied of per thema. We spreken van het GTO of gebiedsgericht en thematisch overleg.

In het gebiedsgericht en thematisch overleg zijn alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. Hier worden documenten voor het bekkenbestuur en de bekkenraad voorbereid, knelpunten besproken en eventueel aan het bekkenbestuur overgedragen.

Op basis van een grondige analyse van een gebied en een gemeenschappelijke visie voor dat gebied worden maatregelen en acties in overleg concreet gemaakt en worden de inspanningen gebundeld. Op die manier ontstaan win-winsituaties en kunnen we op het terrein zichtbare stappen vooruit zetten en op termijn de goede toestand halen.

Het bekkensecretariaat Bovenscheldebekken organiseert GTO en coördineert het overleg over volgende thema's of gebieden:

  • De Maarkebeek
  • De Zwalm
  • Erosie
  • Vis in Oost-Vlaanderen
  • Rioleringen
  • Hydromorfologie
  • Nutriënten
  • Pesticiden
  • Invasieve exoten

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.