Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenvoortgangsrapport

Het jaarlijkse bekkenvoortgangsrapport rapporteert over de voortgang van het bekkenbeheerplan.

Inhoud

Het bekkenvoortgangsrapport geeft jaarlijks de stand van zaken voor de uitvoering van de acties uit het (deel)bekkenbeheerplan.Ook eventuele knelpunten en de oplossingen ervoor worden besproken.

In het bekkenvoortgangsrapport vindt u ook een overzicht van de adviezen die het bekkenbestuur het jaar voordien uitbracht over de investeringsprogramma’s van waterbeheerders of over het stroomgebiedbeheerplan, en een rapportering uit de verschillende overlegstructuren.

 

Bekkenvoortgangsrapport 2013

Met het zesde bekkenvoortgangsrapport van het Dijle-Zennebekken (vastgesteld door de algemene bekkenvergadering op 12 maart 2014) informeren we u naar goede gewoonte over de stand van zaken van het integraal waterbeleid in het Dijle-Zennebekken.

Hoewel het dit jaar een ‘light versie’ werd, vindt u er de klassieke ingrediënten in terug: een stand van zaken over acties die het afgelopen jaar in het oog sprongen, informatie over de werking van de bekkenstructuren, de relevante beleidsbeslissingen én de aanbevelingen vanuit het bekkenbestuur Dijle-Zennebekken. Het nieuwe rapport vertelt ook over de stappen die in 2013 zijn genomen voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen.

 U kunt het bekkenvoortgangsrapport 2013 raadplegen via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.