Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgericht en thematisch overleg

Het ambtelijk wateroverleg wordt door het bekkensecretariaat georganiseerd per gebied, per thema of op basis van een bepaald knelpunt. We spreken van het GTO of gebiedsgericht en thematisch overleg.

Het ambtelijk bekkenoverleg draagt zorg voor het thematisch overleg in het Dijle-Zennebekken. Hier worden technische plannen inzake waterzuivering besproken en documenten voor het bekkenbestuur en de bekkenraad voorbereid.

Het gebiedsgericht overleg wordt georganiseerd per integraal project.

Op basis van een gemeenschappelijke visie voor een bepaald gebied worden maatregelen en acties in overleg concreet gemaakt en worden de inspanningen gebundeld. Op die manier ontstaan win-winsituaties en kunnen we op het terrein zichtbare stappen vooruit zetten en op termijn de goede toestand halen.

Het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken organiseert en coördineert gebiedsgericht overleg voor volgende gebieden in het Dijle-Zennebekken:

  • Integraal project IJse
  • Integraal project Laan
  • Integraal project Laak

Het bekkensecretariaat organiseert ook grensoverschrijdend wateroverleg (GOW) voor afstroomgebieden die zich niet enkel op Vlaams grondgebied bevinden:

  • GOW Dijle-Gete (samen met het Demerbekken)
  • GOW Zenne

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.