Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Brochure bekkenspecifiek deel Dijle-Zennebekken

Met deze brochure bieden we u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten in het Dijle-Zennebekken. We zetten enkele gebieden en acties in de kijker.

 

Ook de komende jaren zetten waterbeheerders, rioolbeheerders en andere partners in het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een natuurlijk, zuiver en veilig Dijle-Zennebekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede watertoestand. Zo herstellen ze de structuur van waterlopen, voorzien ze bijkomende overstromingsgebieden, breiden ze het rioleringsstelsel verder uit, werken ze vismigratieknelpunten weg, enz. Het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde en het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken geven hierbij de richting aan.

In 2 speerpuntgebieden en 11 aandachtsgebieden schakelen we een versnelling hoger. In die gebieden willen we in 2021 of 2027 een goede watertoestand bereikt hebben. Het bekkensecretariaat brengt er alle betrokkenen samen in een gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat.

Met deze brochure bieden we u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten in het Dijle-Zennebekken. We zetten enkele gebieden en acties in de kijker. Benieuwd naar meer? U kunt het volledige bekkenspecifieke deel hier nalezen.              

       8_cover_brochure_DijleZenne 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.