Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > documenten > GTO Poperingevaart > Naar een goede kwaliteit in het Franse deel van het afstroomgebied (SAGE de l’Yser/Bekkensecretariaat)

Naar een goede kwaliteit in het Franse deel van het afstroomgebied (SAGE de l’Yser/Bekkensecretariaat)

Het stroomgebied van de Poperingevaart is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Met gerichte inspanningen willen we er ten laatste in 2027 een goede ecologische watertoestand bereikt hebben. Om die doelstelling waar te maken, bundelen de VMM, de provincie West-Vlaanderen, Inagro, het CVBB, de stad Poperinge, SAGE de l'Yser en het bekkensecretariaat IJzerbekken hun krachten in een gebiedsgericht overleg voor de Poperingevaart. De startvergadering vond plaats op 23 november 2017.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid