Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Naar een goede toestand voor de blankaart waterlopen

Op 19 juni organiseren we een infomoment over de Blankaart waterlopen. Werkt u voor een overheidsinstantie, een sectororganisatie of een andere vereniging die nauw betrokken is bij het waterbeheer in het gebied van de Blankaart waterlopen of zet u zich in voor een betere watertoestand in het gebied, dan bent u van harte welkom.

 

Infomoment 
maandag 19 juni 2017
van 13u30 tot 16u30
Kasteel De Blankaart
Iepersteenweg 56, Woumen

 Blankaart(stempelAG)

 Programma

 

13u30    Onthaal met koffie  
14u00

Verwelkoming en inleiding - Lies Verstraete, bekkencoördinator IJzerbekken (Vlaamse Milieumaatschappij)

14u10

Samen halen we de kwaliteitsdoelstellingen voor de Blankaart - Saskia Lammens, Evelien Van de Vyver, Andy Dedecker (Vlaamse Milieumaatschappij)

  • aandachtsgebieden en integrale projectwerking: doelstellingen en aanpak
  • fysico-chemische en biologische waterkwaliteit, knelpuntparameters & vervuilingsdrukken
  • lopende en geplande saneringsinfrastructuurwerken
14u40

Raamakkoord en NIP Blankaart regelen afspraken over waterpeilen en natuurherstel - Edgard Daemen (Vlaamse Landmaatschappij)

14u55

Oeverinrichting Steenbeek verhoogt buffercapaciteit en ecologisch potentieel - Pieter-Jan Taillieu (Zuidijzerpolder), Jan Vandecavey (Provincie West-Vlaanderen)

15u10

Minder afspoeling door bevragen, begeleiden, sensibiliseren van landbouwers Steenbeek/Rhonebeek - Tom Van Nieuwenhove (Inagro)

15u25

Pauze

15u35

Uitdagingen waterkwaliteit voor drinkwaterproductie de Blankaart - Ingrid Keupers (De Watergroep)

15u50

Natuurdoelstellingen voor Vogelrichtlijngebied IJzervallei - Danny Maddelein (Agentschap voor Natuur en Bos)  

16u05

Erosiebestrijding houdt sediment uit de waterlopen - Martijn De Naegel (erosiecoördinator, Inagro)

16u15 Vragen en discussie

Infomoment Blankaart - partners

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.