Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

2021: Aanbevelingen om wateroverlast in het IJzerbekken te voorkomen

Op basis van het overleg “overstromingsrisico’s en klimaatverandering in het IJzerbekken” van 19 november 2021 hebben waterbeheerders aanbevelingen geschreven om wateroverlast in de toekomst beter te voorkomen. Op 20 december 2021 bevestigde het bekkenbestuur IJzerbekken de geformuleerde aanbevelingen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.